Czy WUKO jest bezpieczne dla środowiska?


Udrażnianie kanalizacji WUKO

Nowoczesna hydrodynamiczna technika oczyszczania kanalizacji WUKO zyskuje na popularności. Ceniona jest przede wszystkim za efektywność i szybkość działania. Dzięki WUKO można usunąć nawet najbardziej oporne zanieczyszczenia rur takie, jak m.in. odpady biologiczne, liście, kamień, wrastające korzenie, korki ze szmat itp. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, na ile wysokociśnieniowa metoda udrażniania WUKO bezpieczna jest dla środowiska naturalnego, a tym samym dla zdrowia ludzi.

Czy w oczyszczaniu WUKO wykorzystuje się chemię?

Udrażnianie kanalizacji WUKO odbywa się przy użyciu specjalnych pomp wysokociśnieniowych, które tłoczą silny strumień wody bezpośrednio do rur przy pomocy różnej wielkości głowic, dysz i węży. Dysze tłoczą wodę zarówno do przodu, jak i wstecz, co sprawia, że czyszczenie WUKO jest niezwykle skuteczne i nie wymaga stosowania środków żrących, detergentów ani innych substancji niebezpiecznych. WUKO jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów czyszczenia kanalizacji.

Utylizacja zanieczyszczeń w metodzie WUKO

Do oczyszczania WUKO wykorzystuje się pojazd asenizacyjny zaopatrzony w niezbędną do przetykania kanalizacji aparaturę hydrauliczną. Zanieczyszczenia z kanalizacji rozbijane są na drobniejsze części (niektóre także rozpuszczane w wodzie), po czym trafiają do studni rewizyjnej bądź odpompowywane są bezpośrednio do zbiornika w pojeździe WUKO. Taka procedura zabezpiecza przed wydostaniem się nieczystości na zewnątrz.

Czy WUKO jest ekonomiczne?

Dzięki swojej wysokiej efektywności, WUKO jest wydajne i ekonomiczne. Oczyszczanie kanalizacji WUKO nie wymaga tak wysokiego zużycia energii jak inne technologie. Czynnik ten pozwala na zaliczenie go do metod hydraulicznych przyjaznych środowisku.

Cały proces czyszczenia WUKO odbywa się przy użyciu niebywale wydajnej technologii sanitarnej, która nie wymaga stosowania jakiejkolwiek chemii i zapobiega wyciekom zanieczyszczeń. To wszystko pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż czyszczenie WUKO jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego.