Jak interpretować obraz z monitoringu kanalizacji?

kamerowanie kanalizacjiMonitoring kanalizacji to jedna z nowoczesnych metod oceny stanu technicznego kanałów. Z usługi tej warto skorzystać nie tylko w przypadku awarii, ale również w ramach profilaktyki. W jaki sposób analizuje się obraz uzyskany podczas kamerowania instalacji? Wyjaśniamy!

Po co wykonuje się monitoring kanalizacji?

Podstawowe zastosowanie monitoringu kanalizacji to diagnoza stanu sieci i wykrycie ewentualnych uszkodzeń. Pozwala to na niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, a tym samym utrzymanie sprawności systemu i uniknięcie poważnych awarii w przyszłości. Kamerowanie kanalizacji służy też do identyfikacji miejsc, w których dochodzi do nielegalnego wprowadzania ścieków do systemu.

Ponadto monitoring kanalizacji przeprowadza się w celu skontrolowania jakości wykonanych prac budowlanych lub remontowanych. Dzięki profesjonalnej analizie obrazu można ocenić, czy roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i czy nie występują żadne wady ukryte.

Jak przebiega kamerowanie kanalizacji?

Proces monitoringu kanalizacji polega na wprowadzeniu kamery do wnętrza rury kanalizacyjnej – operuje się nią ręcznie lub przy użyciu specjalnych pojazdów. Obraz jest na bieżąco rejestrowany i przesyłany na urządzenie kontrolne obsługiwane przez operatora. Na jego podstawie można wykryć pęknięcia, nieszczelności, ogniska korozji czy osiadanie, precyzyjnie namierzyć miejsca zanieczyszczeń oraz określić przyczyny powstawania zatorów.

Interpretacja obrazu z monitoringu kanalizacji wymaga wiedzy i doświadczenia. Może być on bowiem zniekształcony przez odbicia światła, zabrudzenia albo zjawiska optyczne. Dlatego też operator musi być odpowiednio przeszkolony i dysponować umiejętnościami pozwalającymi na właściwą ocenę stanu rur oraz identyfikację ewentualnych problemów.