Jak naprawić kran z głowicą ceramiczną?

naprawa kranu

W nowoczesnych bateriach jednouchwytowych stosuje się dzisiaj często głowice ceramiczne. W przypadku awarii może być konieczna wymiana baterii na nową, wymiana głowicy, uszczelek lub jedynie dokręcenie śruby. Baterie wyposażone w głowicę ceramiczną są rozbieralne i dość prosto dają się naprawić. W poniższym tekście prezentujemy pierwsze objawy awarii i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

Baterie tak jak wszystkie urządzenia niszczeją na skutek intensywnej eksploatacji, dodatkowo negatywny wpływ ma na nie twarda woda, czyli bogata w jony wapnia i magnezu. Zanim dojdzie do poważnej awarii kranu z głowicą ceramiczną, pojawiają się charakterystyczne objawy. W przypadku ich wystąpienia najlepiej od razu wezwać specjalistę. Wskazaniem do naprawy są sytuacje, kiedy: 
    • dźwignia mieszacza zaczyna skrzypieć i trudno zmienić jej położenie; 
    • przy maksymalnym otwarciu dźwigni woda wycieka cienkim strumieniem; 
    • po zakręceniu dźwigni woda kapie z wylewki; 
    • woda wycieka spod dźwigni mieszacza. 
Wszystkie te objawy są wskazaniem do naprawy. Powierz to zadanie doświadczonemu hydraulikowi, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac. 

Jak przebiega naprawa kranu z głowicą ceramiczną?


Na początku należy odciąć dopływ wody do baterii. Można to zrobić za pomocą zaworów kątowych pod umywalką lub zaworu zainstalowanego przy wodomierzu, a jeśli to niemożliwe – zaworu głównego budynku. Naprawa kranu z głowicą ceramiczną rozpoczyna się od zdjęcia zaślepki i odkręcenia śruby wewnętrznej. Następnie specjalista demontuje klamkę kranu i pierścień, by dostać się do nakrętki dociskającej głowicę. Sprawdza, czy nakrętka jest dobrze dokręcona i w razie potrzeby mocniej ją dokręca. Jeśli jednak nie to jest przyczyną niepokojących objawów, konieczne jest wyciągnięcie głowicy i ocena jej stanu. Być może konieczna będzie wymiana głowicy lub uszczelek. Te delikatne elementy wykonują ciężką pracę amortyzacyjną, dodatkowo często pokrywają się osadem, więc dość szybko niszczeją.