Jak wykonać instalację hydrauliczną w domu jednorodzinnym?

hydraulik

Montaż instalacji hydraulicznej, niezbędnej do doprowadzenia wody do budynku, to odpowiedzialne i skomplikowane zadanie, który mogą przeprowadzić tylko specjaliści. Dowiedz się, jakie są rodzaje instalacji i na czym polega proces jej montażu. 

W skład instalacji hydraulicznej domu wchodzi instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja centralnego ogrzewania. Na ich bezpieczeństwo i bezawaryjność mają wpływ przede wszystkim prawidłowy montaż oraz właściwe użytkowanie. Dlatego już na etapie projektowania należy zadbać o prawidłowy przebieg rur oraz jakość połączeń. Warto też wyposażyć instalację w elementy zabezpieczające przed awarią. Każda instalacja powinna być dodatkowo poddawana okresowym przeglądom. Trzeba liczyć się jednak z tym, że z biegiem czasu niektóre elementy mogą ulegać zużyciu pomimo prawidłowego montażu i użytkowania. Dobrą praktyką jest wykupienie ubezpieczenia, które może pokryć koszty niektórych napraw. 

Instalacja centralnego ogrzewania a instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być zaprojektowana tak, by ścieki były odprowadzane w sposób grawitacyjny. Ważne jest także, by zastosować odpowiednie uszczelnienia, by zapobiec ewentualnemu zalaniu domu. Instalacja hydrauliczna powinna być zaprojektowana jak najprościej, tak, by było jak najmniej połączeń. Dzięki temu ryzyko rozszczelnienia maleje. Obecnie często instaluje się system wodno-kanalizacyjny, który zwiększa efektywność przepływu ścieków. 

Instalacja centralnego ogrzewania wymaga określenia przebiegu rur, ich wymiarów oraz wyznaczenia miejsc, gdzie będą zamontowane grzejniki i piec. Następnie trzeba zrobić wszystkie konieczne otwory  ścianach i w stropie, a na końcu zamontować elementy instalacji, pamiętając szczególnie o zaworach bezpieczeństwa, naczyniach przeponowych, zaworach dwufunkcyjnych oraz prawidłowych połączeniach wszystkich elementów. Należy zwrócić również uwagę na elementy zabezpieczające instalację przed niekontrolowanym wzrostem temperatury czynnika lub ciśnienia w instalacji.