Jak zamontować instalację hydrauliczną do pralki?

pralka

Pralka automatyczna bębnowa jest powszechnie stosowanym urządzeniem, obecnym dzisiaj w każdym domu. Najwygodniejszym miejscem na instalację pralki jest oddzielne pomieszczenie, wyposażone w kratkę ściekową. Jeśli brak takiego miejsca, pralkę montuje się w łazience, rzadziej w kuchni. Miejsce do instalacji musi być zaopatrzone w wodę i prąd oraz skanalizowane. Zainstalowanie pralki nie jest trudne, jeśli jednak nie masz doświadczenia, lepiej powierzyć to zadanie profesjonaliście. 

Podłączenie pralki najlepiej jest planować już na etapie budowy domy. Wtedy rozprowadza się rury i przewody potrzebne do podłączenia pralki i innych urządzeń, umieszcza się je w bruzdach wykonanych w ścianach, które się potem tynkuje lub zakleja glazurą. Ze względów bezpieczeństwa gniazdo nie powinno znajdować się bliżej niż 60 cm od instalacji wodnej. 

Do podłączenia pralki służy elastyczny wąż, zazwyczaj dołączony w komplecie. Jeśli jest zbyt krótki, można użyć węża przedłużającego. W przypadku konieczności modernizacji najlepiej poprosić o pomoc doświadczonego hydraulika. Na podłączeniu trzeba również założyć zawór odcinający po to, żeby móc odłączyć pralkę bez potrzeby zakręcania wody w całym pomieszczeniu. W modelach typu Aquastop wąż jest już zintegrowany z elektrozaworem. Takich konstrukcji nie należy samodzielnie przedłużać, ponieważ producent nie zagwarantuje ci wtedy wytrzymałości i szczelności, a niewłaściwe podłączenie węża może prowadzić do awarii. 

Podłączenie do kanalizacji 

Pralka wymaga również podłączenia do kanalizacji. W instrukcji obsługi pralek zawarta jest informacja, na jakiej wysokości powinien znaleźć się odpływ wody. Zazwyczaj jest to 40-100 cm. Podejście kanalizacyjne musi mieć średnicę minimum 4 cm i wlot skierowany najlepiej w górę, ewentualnie poziomo ze ściany. Koniec węża odpływowego należy umieścić w rurze odpływowej i zamocować do ściany specjalnym uchwytem. Połączenie powinno być uszczelnione, aby zapobiegać ewentualnym wyciekom i ograniczyć wydobywanie się zapachów.