Jakie czynniki wpływają na drożność rur kanalizacyjnych?

mężczyzna czyści ruręNiedrożności rur kanalizacyjnych mogą prowadzić do poważnych awarii, których usunięcie wiąże się z wysokimi kosztami. Zatory skutkują zwolnionym odpływem wody, a nawet cofaniem się nieczystości. Od czego zależy drożność kanalizacji? Czy można podjąć jakieś działania, by uniknąć problemu zapchanych rur?

Główne przyczyny niedrożności rur

Jedną z podstawowych przyczyn niedrożności rur jest niewłaściwe usuwanie odpadów. Spuszczanie w toalecie chusteczek higienicznych, płatków kosmetycznych, podpasek czy tamponów grozi zapchaniem kanalizacji. Brak drożności w zlewie to też nierzadko konsekwencja odkładających się złogów tłuszczowych. Dlatego nie powinno się wlewać do instalacji olejów ani wrzucać do niej resztek jedzenia.

Jako eksperci od udrażniania rur często mamy do czynienia z awarią kanalizacji spowodowaną błędami popełnionymi przy jej projektowaniu i wykonaniu. Niewłaściwie ułożone rury, zbyt ostry kąt zagięcia czy nieodpowiednie łączenia sprzyjają powstawaniu zatorów. Innym czynnikiem ryzyka jest słaba jakość wody. W przypadku starych instalacji niedrożności mogą być efektem postępującej korozji.

Jak zminimalizować ryzyko powstawania niedrożności rur?

Aby uniknąć problemów z niedrożnością rur kanalizacyjnych, warto stosować się do kilku zasad. Przede wszystkim trzeba pamiętać o odpowiednim usuwaniu odpadów. Unikaj wrzucania do toalety przedmiotów, które mogą zapychać rury.

Należy zadbać o regularne czyszczenie instalacji, przy wykorzystaniu do tego celu specjalistycznych preparatów. Nie można także zapomnieć o okresowych przeglądach kanalizacji. Systematycznie dokonywana ocena stanu technicznego rur pozwala wcześnie wykryć ewentualne usterki, nim doprowadzą do niedrożności. Dzięki takiej kontroli można dowiedzieć się, czy instalacja jest wykonana prawidłowo.