Jakie zanieczyszczenia i zatory usuwa WUKO?

Każdy system kanalizacji, pomimo właściwego użytkowania, narażony jest na pojawianie się awarii. Najczęściej wywołana jest ona niedrożnością wywołaną stopniowym odkładaniem się na ścianach przewodów różnego rodzaju zanieczyszczeń. Najskuteczniejszą metodą, która pomaga w takich sytuacjach, jest WUKO, czyli czyszczenie wnętrz rur kanalizacyjnych przy pomocy wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Wykorzystywane są w niej specjalne wozy asenizacyjne, wyposażone w ogromne pompy wodne z długimi wężami, zakończone głowicą ze stali nierdzewnej, umożliwiającą regulację ciśnienia strumienia oraz specjalne dysze rotacyjne. Woda, skierowana wprost w stronę zatoru, uderza z dużą siłą w ścianki przewodu i rozbija zaschnięte kawałki brudu na mniejsze części. Oderwane resztki spływają do zbiornika w pojeździe WUKO. 

Czy metoda WUKO działa na wszystkie zanieczyszczenia?

Czyszczenie WUKO jest bardzo wydajne, bezpieczne dla przewodów i ekologiczne, nie wymaga zastosowania żadnych środków chemicznych. Co ważne, usuwa większość zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia innymi metodami. Możliwe jest pozbycie się nawet twardych osadów wapiennych oraz gęstych zatorów powstałych z piasku, kamieni, korzeni drzew, a także kamieni moczowych, osadów tłuszczowych, kału, włosów, papieru (które potrafią zaślepić cały przekrój rury). Metodę stosuje się zarówno w kanalizacji miejskiej, jak i domowej, a także w kanalizacjach deszczowych przy zakładach przemysłowych. Zaleca się, by czyszczenie metodą WUKO przeprowadzać regularnie (najczęściej przyjmuje się, że powinno się to odbywać raz w roku).