Korzenie drzew - ciche zagrożenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnych

korzenie

Instalacje wodno-kanalizacyjne prowadzone są w różnym terenie. Ich budowa wiąże się z koniecznością naruszenia systemów korzeniowych rosnących na trasie przewodów odwodnieniowych lub kanalizacyjnych. Czy ich usunięcie na czas budowy instalacji jest wystarczającą ochroną przed uszkodzeniem rur?

Dlaczego korzenie zagrażają instalcjom wod-kan?

Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny być budowane z materiałów, które powinny być odporne na działanie dużych sił oraz wytrzymałych na różnego zniszczenia mechaniczne. Stosuje się w tym celu polipropylen (PP), żywicę poliestrową wzmacnianą włóknem szklanym (GRE) oraz różne odmiany polichlorku winylu (PVC). Niestety błędy instalacyjne się zdarzają i z upływem lat przewody instalacji wod-kan mogą pękać, a to z kolei może być przyczyną zatorów wywołanych przez korzenie, które wrastają w miejsca uszkodzeń.

Szczególnie problem ten dotyczy starej technologii budowy instalacji, kiedy to wykorzystywano do stawiania inftastruktury wodno-kanalizacyjnej materiałów kamionkowych, cegieł, betonu, przez co korzenia drzew rosnących w pobliżu takich przewodów, “szukając” wody wrastają w rury, mikrorozszelnienia, drobne pęknięcia - rozsadzając je. Usuwanie nieszczelności instalacji wod-kan wymaga nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale również praktyki w lokalizacji miejsca usterki. Rosnące wewnątrz przekroju rur korzenie przyczyniają się do stopniowego zmniejszania przekroju rury i powstawania zatorów.

Jak postępować z korzeniami wrastającymi w instalacje wod-kan?

Na pewno warto zwrócić uwagę na doświadczenie wykonawcy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ważne jest bowiem nie tylko zastosowanie wysokiej jakości odpornych na pękania i zniszczenia mechaniczne rur, ale również właściwe ich ułożenie. Należy dążyć do minimalizacji połączeń w przewodach odwodnieniowych i kanalizacyjnych. Im dłuższe odcinki, tym mniejsza możliwość wrastania korzeni. W przypadku problemów ze spadkiem ciśnienia wody warto dokonać pomiaru szczelności rurociągów.