Kto płaci za wymianę rur w pionach?

Wymiana rur w pionachGdy instalacja wodno-kanalizacyjna w spółdzielni mieszkaniowej wymaga remontu, może okazać się konieczne przeprowadzanie prac w prywatnych lokalach. Jak wygląda finansowy aspekt tej sprawy? Kto płaci za wymianę pionu, a kto za naprawę zniszczeń powstałych w trakcie robót?

Wymiana rur w pionach kanalizacyjnych a kwestia pokrycia kosztów

Artykuł 13 par. 2 Ustawy o własności lokali nie pozostawia wątpliwości - jesteśmy zobowiązani wpuścić wykonawcę do posiadanego przez nas mieszkania, o ile jest to konieczne do wykonania prac konserwatorskich, założenia dodatkowych instalacji lub likwidacji awarii i usterek w nieruchomości wspólnej.

W przypadku instalacji wod-kan mowa o przeprowadzeniu naprawy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania całej nieruchomości, w tym określonych lokali mieszkalnych. To zaś oznacza, że stanowi ona część składową nieruchomości wspólnej i w myśl obowiązującej do dziś uchwały Sądu Najwyższego z 1997 roku wchodzi w skład tzw. współwłasności przymusowej.

Art. 12 par. 2 Ustawy o własności lokali stwierdza wyraźnie, że współwłaściciele są zobowiązani do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości w prawidłowym stanie. Na ogół przeznacza się na to przychody z nieruchomości wspólnej, jednak w sytuacji, w której wymagana kwota przekracza ich wartość, konieczne staje się przypisanie potrzeb właścicielom poszczególnych mieszkań według ich udziałów. Oznacza to, że jako właściciele zostaniemy obciążeni kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej w tej części, której pokrycie nie będzie możliwe za pomocą pożytków i pozostałych przychodów.

Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że przeprowadzane w takich sytuacjach prace obejmujące roboty remontowe zgodnie z przepisami nie mogą godzić w interes użytkowników lub właścicieli lokali. Nie powinny też skutkować obniżeniem właściwości użytkowych i/lub stanu technicznego elementów użytkowych nieruchomości. To zaś oznacza, że w razie wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń czy zmian będących wynikiem działania wykonawcy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do przeprowadzenia napraw w celu uzyskania w pomieszczeniach stanu sprzed robót. Obowiązek ten spoczywa poniekąd na samym wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie wymiany kanalizacji - może to jednak rzutować na jego wynagrodzenie, co będzie oznaczać konieczność wystosowania nakładu finansowego ze strony wspólnoty.

Według przepisów prawnych zabronione jest zabudowywanie pionów na stałe, co dla właścicieli oznacza obowiązek posiadania zabudowy umożliwiającej awaryjny demontaż w razie wystąpienia ewentualnych usterek lub konieczności odnowienia pionów. Jeżeli więc zabudowa odcina wykonawcy dostęp do instalacji, musimy liczyć się z faktem, że zostanie ona zniszczona, a pokrycie kosztów jej remontu spocznie na nas.