Na czym polega zjawisko cofania się ścieków?

otwarty właz kanalizacyjnyCofanie się ścieków to częsty problem występujący w miastach i nie tylko. Dochodzi do niego, gdy nieczystości z kanalizacji, zamiast być odprowadzane do oczyszczalni ścieków, wracają do budynków mieszkalnych czy innych obiektów. Może doprowadzić to do poważnych awarii, zalania pomieszczeń oraz stanowić zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Z czego wynika to zjawisko? Wyjaśniamy!

Jakie są przyczyny cofania się ścieków?

Jedną z podstawowych przyczyn cofania się ścieków jest niewystarczająca przepustowość kanalizacji. W miarę jak rozrastają się miasta, systemy kanalizacyjne są narażone na coraz większe obciążenia. W wielu przypadkach infrastruktura nie jest jednak na to przygotowana – podczas intensywnych opadów kanalizacja może nie być w stanie przyjąć całej wody, co skutkuje cofaniem się ścieków.

U źródeł tego zjawiska niekiedy leży niewłaściwie wykonany system kanalizacyjny. Brak wystarczającej liczby studzienek utrudnia swobodny przepływ ścieków, podobnie jak źle zaprojektowane połączenia między rurami. Kolejny powód cofania się ścieków to zatory powstałe przez gromadzące się zanieczyszczenia, jak tłuszcze czy resztki jedzenia.

Jak radzić sobie z problemem cofania się ścieków?

Ogromne znaczenie ma więc wdrażanie działań zapobiegawczych, które ochronią przed zjawiskiem cofania się ścieków. Należy pamiętać o regularnym udrażnianiu kanalizacji, by zminimalizować ryzyko powstawania zatorów, a tym samym ograniczania przepustowości rur. Dobre efekty daje również modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej – wymiana uszkodzonych rur, budowa nowych oczyszczalni ścieków.

Kolejnym skutecznym działaniem profilaktycznym jest inwestycja w nowoczesne zabezpieczenia przeciwpowodziowe, takie jak zawory zwrotne czy pompy przeciwpowodziowe. Znacząco redukują ryzyko zalewania pomieszczeń.