W jakim celu wykonuje się zadymianie instalacji kanalizacyjnej?

kratka

Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie systemami wodno-kanalizacyjnymi często spotykają się z próbami nielegalnego korzystania z wodociągu, a także nieuprawnionego odprowadzania ścieków. Działania takie wpływają na wydolność systemu, który często nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiernym obciążeniem, ale też powodują nieuczciwe przerzucanie kosztów na osoby, które dokonują rzetelnych rozliczeń. Sposobem na ukrócenie takich praktyk jest wykrywanie nielegalnych przyłączy do kanalizacji. Przekonaj się, dlaczego jest to ważne i zobacz, w jaki sposób może być wykonywane.

Jak można kontrolować prawidłowość korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej?

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacji niezbędnej infrastruktury, która musi być odpowiednio konserwowana oraz stale dostosowywana do rosnących potrzeb. Kwestia rozliczania kosztów wody jest stosunkowo prosta dzięki możliwości zastosowania precyzyjnych wodomierzy, które rejestrują przepływ na konkretnych odcinkach systemu, dając możliwość porównania odczytów z licznikami instalowanymi w poszczególnych budynkach. Rozbieżności w uzyskiwanych tą drogą informacjach są podstawą do eliminowania możliwych uszkodzeń, a w przypadku ich braku do uzasadnionych podejrzeń, że konkretny odbiorca korzysta z wody w sposób nieuprawniony. Zastosowanie tej samem metody w przypadku ścieków jest jednak niemożliwe, ze względu na kłopoty ze sprawdzaniem ich przepływu. W sytuacji pojawienia się podejrzeń, że do kanalizacji trafia większa ilość ścieków, można jednak skorzystać z bardzo efektywnego zadymiania

Jak działa zadymianie?

Technologia zadymiania jest często stosowana do wykrywania nieszczelności w instalacji kanalizacyjnej. Pozwala ona na uzyskiwanie dobrych rezultatów, ponieważ wtłaczany do systemu rur dym przenika przez wszystkie otwory, uchodząc nimi na powierzchnię. W przypadku poszukiwania nielegalnych podłączeń będzie się on wydostawał np. podłączonymi do kanalizacji bytowej rynnami, mającymi niezgodnie z przepisami odprowadzać deszczówkę. W ten sam sposób można natrafić na podłączenia instalacji ściekowej do kanalizacji burzowej. Warto wspomnieć, że nielegalne podłączenia można odkrywać także za pośrednictwem kamer inspekcyjnych.